Innlegg merket eøs

Det å bo i Tyskland som en EØS borger

Om varig opphold i Tyskland: EØS-avtalen innebærer at alle borgere i EØS-land fritt kan bestemme oppholds- og bosted. Dette betyr at det er åpnet for adgang til opphold og arbeid i Tyskland på en enklere måte enn tidligere. Ordningen gjelder for den som vil studere, ta arbeid eller etablere seg som selvstendig næringsdrivende i Tyskland. […]

Les viderer..
  •  
  •